Samen Voor Allen        logo

  

HERDENKINGSVIERING

SINT-CAROLUS  BORROMEUS

 
ZATERDAG 5  NOVEMBER  2016

 11 UUR

 

CELEBRANT

  E.H. MARC DIERICKX

 

HET BELCANTO STRIJKKWARTET

ONDER LEIDING VAN HANS VAN KERCKHOVEN

KAREN VERMEIREN, sopraan

 

 
 

Wij herdenken zij die leven in de rust van door God gebundelde stralen, in een nooit verdwijnende nieuwe wereld waar vrede eeuwig is, liefde het allerhoogste gebod. Laten wij hen gedenken en eren met zachte tederheid, gedragen door het grenzeloos verlangen naar hereniging en versmelting, gezalfd door de warme geborgenheid en de rijke gulheid van onze schepper.
Orgel Carolus Borromeus

© www.mijn-eigen-website.nl (design)