Samen Voor Allen        logo

Voorzitter

Linda De Vis

Secretariaat

SVA vzw p/a Linda De Vis
Dascottelei 94 bus 3
2100 Deurne
Tel. 03 322 36 80
GSM 0499 11 71 55
E-mail

U wenst lid te worden?

Stuur een mailtje of brief met volgende gegevens naar bovenstaand adres:

Naam
Voornaam
Straat
Nr/bus
Postnummer
Plaats
Telefoon
Geboortedatum

Een lidmaatschap kost € 78 p/p te storten op rekening nummer BE30 4096 5267 0911.


Telefoon

© www.mijn-eigen-website.nl (design)